Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w związku z najbliższym naborem pn.:  Bioróżnorodność nasze przetrwanie” w ramach 1/2022/G, w dniu 22.02.2022  r. w siedzibie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w Barlinku.

Warsztat szkoleniowy poprowadził:

- Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka ;

Podczas warsztatów nt. naboru poruszono m.in. kwestie:

- jak właściwie wypełnić wniosek,
- kto może się starać o dofinansowanie z projektu,
- jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków (uczestnicy dostali je w formie mailowej i w takiej formie już rozwiązana odesłali). Każdy uczestnik, który rozwiązał pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Przypominamy, że nabór pn.:  Bioróżnorodność nasze przetrwanietrwa w dniach: 14 lutego 2022 r. – 28 lutego 2022 r.

Sam wniosek i załączniki z nim związane znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.liderpojezierza.pl/projekty-grantowe/aktualne-nabory/183-nab%C3%B3r-1-2022-g/1952-og%C5%82oszenie-naboru-nr-1-2022-g%20na-projekt-grantowy-pn-%E2%80%9Ebior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87-nasze-przetrwanie%E2%80%9D.html

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.