Reprezentantem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego był Wicemarszałek Olgierd Kustosz. Dzięki pozyskanym funduszom Gminie Dębno uda się zakupić łódź ratowniczą (,,Whaly 500R) oraz zorganizować imprezę i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa na wodzie. W sezonie letnim 2020 r. zaplanowana jest prezentacja łodzi mieszkańcom gminy (jezioro Lipowo i Ostrowieckie) oraz ww. warsztaty, które mają się odbyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie.
Całkowity koszt zadania to ok. 100 tys. zł. Dofinansowanie z PO ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020, jakie trafi do gminy Dębno, wyniesie blisko 90 tys. zł.

 

Tego samego dnia, również w Dębnie, Wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisał umowę na unijne wsparcie z PROW 2014-2020 pasiece ,,A. K. Piwowar Dziki Miód” z Dargomyśla (Gmina Dębno) w kwocie 300 000,00 zł. Środki będą przeznaczone na stworzenie miejsca degustacji i prezentacji miodów pitnych, miodów naturalnych czy produktów apiterapii oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego. Projekt operacji będzie realizowany w Chwarszczanach w 2 budynkach: starej kwaszarni i starym młynie, w terminie do czerwca 2020 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.