Reprezentantem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego był Wicemarszałek Olgierd Kustosz. Dzięki pozyskanym funduszom Gminie Dębno uda się zakupić łódź ratowniczą (,,Whaly 500R) oraz zorganizować imprezę i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa na wodzie. W sezonie letnim 2020 r. zaplanowana jest prezentacja łodzi mieszkańcom gminy (jezioro Lipowo i Ostrowieckie) oraz ww. warsztaty, które mają się odbyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie.
Całkowity koszt zadania to ok. 100 tys. zł. Dofinansowanie z PO ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020, jakie trafi do gminy Dębno, wyniesie blisko 90 tys. zł.

 

Tego samego dnia, również w Dębnie, Wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisał umowę na unijne wsparcie z PROW 2014-2020 pasiece ,,A. K. Piwowar Dziki Miód” z Dargomyśla (Gmina Dębno) w kwocie 300 000,00 zł. Środki będą przeznaczone na stworzenie miejsca degustacji i prezentacji miodów pitnych, miodów naturalnych czy produktów apiterapii oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego. Projekt operacji będzie realizowany w Chwarszczanach w 2 budynkach: starej kwaszarni i starym młynie, w terminie do czerwca 2020 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.