Tego samego dnia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski podpisano umowę na poprawę infrastruktury turystycznej na 2 plażach: w Kinicach i Parzeńsku. Umowę z Wójtem Gminy Krzysztofem Mrzygłodem podpisał w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wicemarszałek Olgierd Kustosz. I tak w Parzeńsku powstanie plac zabaw, plac do gry w szachy i koszykówkę, ogólnodostępna wędzarnia oraz stoliki do gry w szachy i chińczyka. W Kinicach na plaży ustawione zostaną ławo-stoły i kosze na śmieci, ponadto zakupione zostaną toalety przenośne.

Wszystkie działania mają powstać w 2020 r., a współfinansowane są dzięki wsparciu Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.