W dniu 24 listopada 2017 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury, odbyło się wielkie spotkanie MAKówek w ramach projektu "Finanse dla MAKów".

Uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu edukacji ekonomicznej przez przedstawiciela Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie - Panią Katarzynę Zwarzany.

Dowiedzieli się jaka jest rola i zadania NBP w życiu codziennym. Poznali historię pieniądza, system finansowy jaki funkcjonuje w Polsce i w jaki sposób odróżnić bank od parabanku. Zostały omówione korzyści i zagrożenia związane z wykonywaniem transakcji gotówkowych oraz operacji przy użyciu kart debetowych lub kredytowych, jak i płatności zbliżenowych.

W dzisiejszej dobie cyfryzacji większość użytkowników korzysta z płatności elektronicznych za pomocą komputera. W związku z tym należy być bardzo ostrożnym... - przestrzega Pani Katarzyna.

Co za tym idzie? Dość częste ataki hakerskie. Młodzież została przeszkolona w zakresie bezpiecznego użytkowania internetowych kont bankowych. 

Odbył się również krótki kurs z zakresu rozpoznawania autentyczności banknotów PLN. Pani Katarzyna zaprezentowała różnice związane z niedawną zmianą banknotów, a mianowicie ze sposobem zabezpieczenia papierowej waluty przed fałszowaniem.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane materiały w postaci krótkich filmów, oraz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczestników wyjazdu do Warszawy.

Projekt "Finanse dla Maków" jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.