Warsztaty rzeźbiarskie, nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, film promujący lotników litewskich jako przykład postawy patriotycznej dla młodego pokolenia. Udział młodzieży polskiej i litewskiej w obchodach rocznicowych to działania mające na celu upamiętnienie bohaterskiego czynu dwóch litewskich pilotów, ku czci dla których stoi pomnik w Pszczelniku.

Wspólne obchody rocznicy wydarzeń jakie miały miejsca 85 lat temu w Pszczelniku. Relacja obchodów poprzez most teleinformatyczny na telebimach w rejonie  Kowna. 

Umowę gwarantującą wsparcie z PROW 2014-2020 na realizację tych działań, podpisał ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” 25 maja br. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

- "Oni lecą" po Litewsku "Jie skrenda" to tytuł przedsięwzięcia, który nawiązuje do tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce 85 lat temu w Pszczelniku. Staramy się na Pomorzu Zachodnim pamiętać o nim, czcić je i szanować. Katastrofa lotnicza dwóch litewskich pilotów odegrała ważną rolę w rozwoju lotnictwa, ale także przy wzajemnych relacjach polsko-litewskich– mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Jednym z celów projektu jest odbudowa infrastruktury przy pomniku litewskich pilotów w Pszczelniku. Przy nowych wiatach pojawią się rzeźby przybliżające kulturę litewską polakom, które wykonane zostaną przez artystów polskich i litewskich podczas warsztatów rzeźbiarskich. Miejsce to będzie sprzyjało corocznej organizacji obchodów rocznicowych, upamiętniających bohaterski czyn dwóch litewskich pilotów, którzy w 1933 r. zginęli w katastrofie, po tym jak przelecieli Atlantyk bez międzylądowań, ale także będzie spełniało funkcję rekreacyjno-turystyczną. W pobliżu pomnika przebiegają szlaki rowerowe i piesze, więc miejsce to z pewnością przyciągnie miłośników kultury i historii oraz zwiększy zainteresowanie wydarzeniem, które miało miejsce 85 lat temu. Film związany z patriotyzmem i lotnikami będzie natomiast efektem warsztatów filmowych, w których udział weźmie młodzież z Polski i Litwy.

-Młodzi ludzie podczas warsztatów zastanowią się jaką wartość stanowi poczucie patriotyzmu. Zrealizują na ten temat film. Wydaje mi się, że warto zaczerpnąć kilka ciekawych pomysłów, żeby ten patriotyzm był podstawą budowania wzajemnych relacji, nie tylko polsko-litewskich, ale także postaw w naszym kraju, taka odnowa poczucia tożsamości regionalnej. Projekt ten  jest kontynuacją projektu z poprzedniego okresu programowania 2007-2013 - "Mus jungia Leader" (Łaczy nas Lider} – mówił wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka.

W projekcie wezmą udział 3 lokalne grupy działania, jedna z Polski oraz dwie z Litwy; Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė i Garliavos miesto Vietos Veiklos Grupė.

-Litwa ma tylko dwa pomniki historyczne poza granicami swojego kraju, oba są w Polsce. Projekt służy rozwojowi bardzo dobrych relacji polsko-litewskich– dodał konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś.

25 maja br. umowę podpisała polska lokalna grupa działania. Dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” to 160 tys. zł. Kwota ta stanowi 45% całkowitych kosztów projektu.

W imieniu stowarzyszenia "Lider Pojezierza" umowę podpisali członkowie Zarządu: Magdalena Baczyńska - Warżała i Ireneusz Kostka przy obecności koordynatora projektu Wiesława Sienkiewicza.  

Na podstawie informacji oraz zdjęć WZP.PL

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.