Wydarzenie było skierowane do społeczności lokalnych i było podsumowaniem pracy Lokalnych Grupa działania na Litwie. Podczas imprezy wszystkie regiony i główne miasta w imieniu których brali udział lokalni liderzy, członkowie społeczności, którzy reprezentowali swoje organizacje. W ramach prezentacji na stoiskach oprócz map z nowo powstałymi szlakami turystycznymi, wystawcy zapraszali do odwiedzenia swoich obszarów w niezwykle atrakcyjny sposób. Produkty regionalne, stroje nawiązujące do historii obszaru. Prezentowano ciekawe formy imprez edukacyjnych dla małych i dużych mieszkańców. Na stoiska prezentowano warsztaty z produkcji ekologicznych, ozdobnych świec , tkania różnego rodzaju dodatków do ubrań z charakterystycznym ludowym litewskim znakiem, palmy z roślin kończących święto ziemi, drewniaki – niezwykle lekkie i wygodne, ozdoby oraz ubiory z filcu, ozdoby z folii, ścinków papieru i płótna, rzeźby oraz obrazy.

W targach uczestniczyli również przedstawiciele LGD ze Szwecji, Polski i Estonii. Oni także przedstawili swoje propozycje. Podczas targów LITEXPO odbyła się konferencja oraz koncert zespołów z obszarów działania uczestników imprezy. Program targów LITEXPO 2016 był wyjątkowo bogaty. Tematem przewodnim konferencji był „ROK SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”. Nasi uczestnicy zakończyli prace na stoisku 15 min przed uroczystym otwarciem Targów. Otwarcia imprezy dokonała Prezydent Republiki Litwy - Pani Dalia Grybauskaitė.

Pani Prezydent odwiedziła również stoisko naszej reprezentacji, wyjazdu studyjnego. Wspominała o swoim przyjeździe do polski na uroczystość w 80 rocznicę katastrofy lotników litewskich Stasysa Girenasa i Stepasa Dariusa, którzy 15 lipca 1933 roku podjęli próbę przelotu bez lądowania z Nowego Jorku do Kowna, na dystansie 7186 kilometrów. Zabrakło im tak niewiele. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, a co niektórzy, załapali się na selfie z Panią Prezydent.

Oczywiście podczas targów nawiązywaliśmy nowe kontakty. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy działają w podobnych grupach LGD jak my. Podchodzili do nas i w języku polskim rozmawialiśmy o nowych projektach oraz problemach jakie stwarza nowy okres programowania 2014-2020.

W godzinach trwania tragów odbyła się konferencja na której nasz przedstawiciel Ireneusz Kostka ze Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" przedstawił zrealizowany w latach 2011-2013 projekt współpracy „Mus jungia Leader”. Braliśmy udział w dyskusji na temat: Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego angażując litewskie organizacje społeczne. Podczas tego forum przedstawiliśmy doświadczenia naszego kraju.

Pozostała tematyka konferencji była również ekscytująca:

  • „Promowanie obywatelstwa i patriotyzmu poprzez działania lokalnych społeczności; współdziałanie stowarzyszeń i innych organizacji patriotycznych z lokalnymi społecznościami.”
  • „Działalność w ramach edukacji nieformalnej i zajęć dla dzieci i młodzieży.”
  • „Współpraca na rzecz rozwoju oraz rola społeczności lokalnych.”
  • „Rozwój społeczności lokalnej i samorządności na Litwie.”

Możliwości rozwoju biznesu i biznesu społecznego w społeczności lokalnych to kolejny etap konferencji. Szczególnie interesujące były wykłady o tematyce:

  • „Perspektywy biznesu społecznego w społecznościach lokalnych” oraz dyskusja na temat: Zrównoważonego rozwoju miast i obszarów wiejskich.
  • „Kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska a społeczności lokalne”
  • „Fenomen małej stolicy kultury i znaczenie społeczności lokalnych”
  • „Działalność prozdrowotna w społecznościach lokalnych: rola lokalnych organizacji społecznych.”

Podczas występów artystycznych wystąpił nasz zespół „Dębniacy” z Dębna pod kierunkiem Edmunda Zioły. Jak zwykle byli niezawodni i perfekcyjni. Występowali również artyści z 10 małych stolic kultury Litwy oraz zespoły artystyczne społeczności miejskich z Wilna i Kowna. Podczas zakończenia imprezy wręczono nagrody a nasza delegacja otrzymała wspaniały bochen chleba, jak przystało na znany wśród mieszkańców środkowej Europy zwyczaju przyjmowania gości. Po powrocie do hotelu spotkaliśmy się przy wspólnej kolacji z naszymi partnerami z VVG Kauno. Tam również omówiliśmy program na następny dzień.

Niedziela 04 września 2016 rok – Kowno,

Niedzielę została zorganizowana przez naszych partnerów. Braliśmy udział w małej konferencji w Raundonvaris gdzie przedstawiliśmy założenia nowego projektu współpracy pod nazwą „Jie skrenda”. Swoje prezentacje przedstawili koordynator projektu Ireneusz Kostka i projektant założeń projektu Leszek Włodkowski-Moszej. W konferencji brał udział również Wicemer Miasta Kowna.

Zwiedziliśmy w Raundonvaris teren Czerwonego Pałacu. Odwiedziliśmy również miejsca projektów zrealizowanych w ramach Lokalnej Strategii w latach 2007-2013 naszego litewskiego partnera Kauno rajono vietos veiklos grupė w Kaczerginie. Gościliśmy również u naszego znajomego, który stworzył muzeum rzemiosła. Stare urządzenia pamiętające jeszcze poprzednie tysiąclecie, samochody i ciągniki, nadal sprawne, cofnęły uczestników w dawne lata socjalizmu i epoki rządów jednej partii.
Każdy znalazł swoje dawne wspomnienia. Ta ładniejsza część naszego wyjazdu zachwyciła się starym wyposażeniem kuchni. Rondle i gary z miedzi każdy chciałby mieć u siebie. Degustacja soku z brzozy na moment spowodowała poprawę pogody.

Zobaczyliśmy również miejsce realizacji litewskiej części projektu współpracy.Ponieważ pogoda deszczowa nie była idealna do spotkań ze społecznością lokalną rejonu kowieńskiego postanowiliśmy pozostałą cześć czasu wykorzystać do zwiedzenia starówki w Kownie oraz lokalnego browaru, gdzie dokonaliśmy degustacji litewskich trunków piwnych.

Następnego dnia w poniedziałek 05 września kierunek Polska. Jednak nie mogliśmy w drodze powrotnej nie zobaczyć Trok. Tym bardziej, że podczas LITEXPO poznaliśmy LGD, która zaprosiła nas na zwiedzenie swojego obszaru. Za dużo czasu nie mieliśmy, więc część grupy zwiedzała zamek Księcia Witolda a pozostali uzupełniali wiedze o naszych nowych partnerach.

Obiad w gościnie u Karaimów i oczywiście słynne karaimskie pierogi zwane kibinami oczywiście z baraniną (wieprzowiny Karaimi nie jedzą) oraz litewskie zeppeliny (rewelka).
Powrót do Polski wyjątkowo nam się … nie dłużył. Wiele wrażeń oraz wspomnień wspólnie doświadczonych na długo jazdę powrotną nam umiliły.

Wspominał koordynator wyjazdu Ireneusz Kostka

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.