Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Kustosz oraz Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego – Artur Przybylski, po czym zaprosili do aktywnego uczestnictwa w debatach.

Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

- Bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (Biuro projektów PROW);

- Omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

- Terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim (Wydział Zarządzania Strategicznego);

- Założenia Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 (Wydział Zarządzania Strategicznego);

- Zadania Instytucji Pośredniczącej w okresie 2014-2020 oraz przestawienie dobrych praktyk w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (Wojewódzki Urząd Pracy);

- Omówienie planów dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz okresu przejściowego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

- Założenia dotyczące przejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- Stan wdrażania Priorytetu IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze;

- RLKS na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

-Rewitalizacja i ekonomia społeczna oraz działania na rzecz spójności i kapitału społecznego Województwa Zachodniopomorskiego

- Możliwość współpracy w obszarze turystyki w nowym okresie programowania (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej);

- Możliwość współpracy w obszarze turystyki w nowym okresie programowania;

- Działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego;

- RLKS widziana okiem Lokalnych Grup Działania (LGD);

- Aktywizacja i aktywność Zarządów LGD;

- Pojawiające się problemy pracowników biur LGD;

- Przedstawienie dobrych praktyk realizowanych przez LGD-y.

Podczas konferencji padło wiele pytań, dzięki czemu wywiązały się ciekawe dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.