19 stycznia 2018 r. w Sali Wiejskiej w Rychnowie odbyło się szkolenie dla osób zaangażowanych w realizację w wdrażanie LSR z zakresu zasad i procedur aplikowania o środki w ramach LSR. Tworzenie innowacyjnych źródeł dochodu - jak pozyskać środki finansowe za pośrednictwem LGD. W trakcie trwania szkolenia odbył się również Międzypokoleniowy Turniej Tenisa Stołowego.

od godziny 15.00 tuż po rejestracji uczestników i przywitaniu Pani Ewa Stolarska - Pracownik Biura, rozpoczęła szkolenie wprowadzając tym w jego tematykę. Zostały omówione takie aspekty, jak poszukiwanie pomysłów na stworzenie innowacyjnego biznesu, omówienie niezbędnych filarów które przyczynią się do stworzenia platformy stabilnego biznesu oraz jakie etapy należy przejść, aby od pomysłu dojąć do wstępnej koncepcji biznesu.

Kolejnym punktem szkolenia było przedstawienie zasad aplikowania o środki finansowe za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", czyli jakie procedury należy przejść w celu pozyskania środków, jakie są limity środków na poszczególne działania oraz omówienie dokumentacji aplikacyjnej.

W przerwie odbył się Międzypokoleniowy turniej tenisa stołowego, gdzie nasze Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" było współorganizatorem tego wydarzenia. Jak sama nazwa wskazuje o ograniczeniach wiekowych podczas konkursu nie było mowy. Rywalizacja była zacięta. Starszyzna mimo swojego wieku i doświadczeniu nie odstępowała w rywalizacjach z młodzieżą ale niestety musiała ustąpić miejsca na podium.

Tuż po zakończonym turnieju uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o możliwości składania zmian do LSR, czyli Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dokumentem stworzonym oddolnie i dzięki uwagom wniesionym przez mieszkańców możemy ten dokument ulepszyć.

Na koniec zaraz po podsumowaniu szkolenia zostały wręczone nagrody dla zwycięzców turnieju. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na szkolenie i uczestnikom turnieju za czysto sportową rywalizację.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.