W dniu 25 października 2017 r. o godzinie 9.00 nasze Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty pn. „Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza”, które odbyły się w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Na wstępie wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – Ireneusz Kostka przywitał uczestników warsztatów i omówił program warsztatów.

Jako pierwszy z zagadnień został poruszony program współpracy dotyczący zielonych miejsc pomiędzy jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Uczestnicy mogli się zapoznać z dobrymi praktykami na przykładzie LGD Lider Pojezierza, oraz zagadnieniami związanymi z kręgiem bioenergetycznym. Przedstawione zostały również działania związane z niezależnością energetyczną na przykładzie gmin Przelewice, Krzęcin i Bierzwnik.

Kolejny punkt warsztatów, to zadania aktywizujące w ramach operacji własnej, które mają na celu zwiększanie umiejętności oraz wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami obszaru. Pracownice naszego Biura w składzie – Justyna Mariańska i Ewa Stolarska, rzeczowo zaprezentowały zagadnienia związane z dobrymi praktykami, regulaminem naborów i wnioskiem o przyznanie pomocy.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostały konsultacje i zbieranie opinii na temat zmian w harmonogramie naborów. Dotyczących przesunięcia środków z roku 2019 na 2017 na działania w zakresie:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego
  • Podejmowania działalności gospodarczej

Centra Przedsiębiorczości Lokalnej - wzmocnieniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, oraz Projekt grantowy – zagospodarowanie przestrzeni społecznych, to kolejny i ostatni z punktów, który został przedstawiony uczestnikom warsztatów przez naszych specjalistów – Ireneusza Kostkę i Magdalenę Bakalarczyk-Wilk. Omówiono warunki przyznania grantu, ogólne informacje o projektach grantowych, oraz rolę LGD przy projektach grantowych.

Na koniec spotkania każdy z uczestników mógł zasięgnąć indywidualnej konsultacji od zespołu naszego Biura.

Serdecznie dziękujemy z przybycie i tak liczne uczestnictwo w warsztatach.

Już dziś zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się 07 listopada 2017 r. Link do informacji o szkoleniu poniżej:

Poniżej fotorelacja z warsztatów.

Projekt współfinansowany w ramach działania Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.