W dniu 15 lipca 2020 r. Wójt Gminy Bierzwnik wraz z zaproszonymi gośćmi otworzyła odnowioną ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną w obszarze Jeziora Kuchta. Uroczystość rozpoczęła się w wirydarzu Klasztoru, gdzie głos zabrali ksiądz prałat Zygmunt

Kraszewski- proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku i jednocześnie gospodarz obiektu, a także Pani dr Teresa Stolpiak- Prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Cysterskiego w Bierzwniku. Przedstawiono zebranym zarys historyczny dotyczący działalności i architektury opactwa Cysterskiego oraz działania podejmowane obecnie na rzecz odnowy obiektu. Następnie, przy głównej tablicy, uroczyście powitała gości Pani Wójt Aneta Kołuda i zaprosiła na spacer dookoła wzgórza – odnowioną ścieżką edukacyjną.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie mieszkańcom obudowanego źródła wody. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik o projekcie opowiedziała jego autorka – Pani Magdalena Nowacka- Gołębiewska, która osobiście nadzorowała realizację tego przedsięwzięcia.

Po chwili relaksu i zadumy przy szumie źródlanej wody zaproszeni goście udali się do XIX- wiecznego spichlerza, gdzie czekały na nich dwie wystawy, zorganizowane również przez Panią Magdę Nowacką- Gołębiewską:
- na piętrze wystawa pt. „Kolekcjoner i jego kolekcje” oraz coroczna wystawa etnograficzna pt. „Jesteśmy epizodami  w życiu przedmiotów”.
Wydarzenie zakończył poczęstunek i rozmowy na świeżym powietrzu przed Lamusem.

Przypomnijmy, ścieżka powstała w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku jednak z upływem lat tablice uległy zniszczeniu.

W związku z ogromną wartością tego terenu dla społeczności lokalnej Gmina Bierzwnik przystąpiła do jej odnowy poprzez wymianę tablic oraz doposażenie w miejsca wypoczynku i w stojak na rowery. Innowacją nowej ścieżki jest kod QR, dzięki któremu, w dwóch wersjach językowych (polska i niemiecka), można wysłuchać treści tablic. Autorem treści merytorycznej tablic jest dr Barbara Stolpiak, a opracowania graficznego dokonała mgr Daria Olejniczak.

Na inwestycję pozyskano środki w wysokości 32 216,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 37 904,95 zł. Środki unijne trafiły do Gminy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego- działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”).

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom Gminy Bierzwnik za udział w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.

Do zobaczenia na ścieżce!

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.