Od 07.05.2020 r. rusza nabór specjalny w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – COVID-19 „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca“

Codziennością Euroregionu Pomerania jest realizacja projektów służących poprawie współpracy transgranicznej, dzięki którym spotykały się tysiące Polaków i Niemców po obu stronach granicy. Jednak obecna sytuacja pandemii nie pozwala na realizację działań w dotychczasowej formie.

Zamknięte granice są szczególnie odczuwalne na pograniczu. Skutki w wymiarze społecznym i gospodarczym utrzymywać się będą jeszcze na długo po ponownym ich otwarciu. W tej sytuacji podjęliśmy trud opracowania specjalnego naboru Funduszu Małych Projektów. Jest on wdrażany nowatorsko, tylko w Euroregionie Pomerania.

Zgodnie z wypracowanymi zasadami nabór musi być ukierunkowany na nowe cele:
– ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu,
– opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. współpraca instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne),
– modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

Od dnia 07.05.2020 rusza nabór specjalny COVID-19. Euroregion Pomerania przeznacza na projekty 2 mln Euro, podnosząc jednocześnie wartość całkowitą projektu z 30 do 50 tys. Euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% + w ramach dostępności środków w budżecie państwa dodatkowe 5% (całość to refundacja poniesionych kosztów tak jak ma to miejsce w FMP). Decyzja o przyznanej dotacji zapadnie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku. Nowością jest też sposób rozliczania projektów – będzie to forma uproszczona – kwota ryczałtowa. To oznacza maksymalne skrócenie czasu rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych przez beneficjenta środków.

Jakiego rodzaju mogą być to projekty?  Samorządy, szpitale czy domy pomocy społecznej mogą np. zakupić środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji), potrzebny sprzęt czy testy. Szkoły, domy dziecka czy instytucje kultury mogą przeznaczyć dofinansowanie na urządzenia i oprogramowanie do komunikacji on-line i zdalnej nauki. Ośrodki sportu – na aktywności w sieci. “Tradycyjne” spotkanie uczestników jest możliwe, o ile pozwolą na to przepisy epidemiczne w obu krajach.

Szczegółowe wytyczne naboru specjalnego znajdziecie Państwo poniżej.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Wszelkie kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów, obszarem wsparcia projektu, partnerem zagranicznym w projekcie pozostają bez zmian i są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. 

Jednocześnie przypominamy, że cały czas trwa “regularny” nabór w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania, znajdziecie Państwo na stronie:

https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/od-07-05-2020-r-rusza-nabor-specjalny-w-ramach-funduszu-malych-projektow-interreg-va-covid-19/

 

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.