W dniu 11 grudnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” dokonał wyboru wniosków na działania aktywizujące w ramach ogłoszonego naboru w terminie 06.11.2017 – 07.12.2017 r.

Do realizacji wybrano operacje, które najbardziej inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny, a także wpływają na poczucie wspólnoty wśród mieszkańców i ich możliwość realizacji oddolnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

Wsparcie otrzymają działania, które:

 • zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które są kierowane do określonej grupy odbiorców,
  a jednocześnie służą całej społeczności,
 • realizowane są wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
 • umiejętnie i w sposób przemyślany zaangażują zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
 • przyczyniają się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

 • organizacje pozarządowe
 • rady sołeckie
 • grupy nieformalne (min. 3 osoby)

prowadzące swoją działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazane pomysły, niewątpliwie wpływające na rozwój społeczności lokalnej. Jesteśmy wdzięczni za każdy ruch w kierunku działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz wzmocnienia poczucia tożsamości wśród  ludności na obszarze objętym LSR.

Wnioski, które nie zostały wybrane podczas wczorajszych obrad Zarządu, wpisano na listę rezerwową. W przypadku, gdy zwolni się miejsce na liście wybranych, w wyniku rezygnacji Wnioskodawców z przedsięwzięcia, do realizacji działań aktywizujących zostaną wybrane następne w kolejności.

Poniżej znajduje się lista wybranych do realizacji wniosków na działania aktywizujące.

Przypominamy, iż decyzje Zarządu są nieodwołalne i ostateczne.

* Termin realizacji działań aktywizujących jest uzależniony od podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą, dlatego Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych terminów.

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA WYBORU DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE.pdf)Lista wyboru - Działania aktywizujące[Plik .PDF]801 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.