Dnia 02.12.2021r. po raz kolejny pojawiliśmy się w miejscowości Lubiana, gmina Pełczyce. W ramach Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dokonaliśmy otwarcia inicjatywy pt. „ Sąsiedzkie biesiadowanie”- miejsce spotkań i relaksu mieszkańców wsi Lubiana”.

Jest to już druga inicjatywa zrealizowana w miejscowości Lubiana (pierwszą była altana wolnostojąca). Zadanie dotyczyło stworzenia przyjaznego miejsca służącego integracji i tak powstał murowany grill z piecem chlebowym i wędzarnią. Obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi. Podczas otwarcia grupa inicjatywna wraz z liderem oraz sołtysem zorganizowała grilla – wykorzystując do tego powstały obiekt. Podziękowania za zaangażowanie i pracę otrzymał lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze.

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.