W dniach 7, 8, 9 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla 48 liderów grup inicjatywnych z 8 gmin (Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Przelewice, Pełczyce, Choszczno, Recz) w Namyślinie w pensjonacie „Nowy Młyn” dotyczące Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. komunikacji interpersonalnej, budowania autorytetu, budowania zespołu, budowania zaangażowania współpracowników. Poprzez przeprowadzone szkolenie uczestnicy uzyskali potrzebną wiedzę dzięki której skutecznie będą mogli poprowadzić swoją grupę przy realizacji inicjatyw lokalnych.    

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.