Spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej

Drukuj
wtorek, 21 czerwiec 2016 Kategoria: Aktualności

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Zamówień Publicznych, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Samorządów Województw.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy dotyczące pomocy technicznej PROW 2014-2020. Zaprezentowane zostało przygotowywane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy ono m.in. kwalifikowalności kosztów, trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej oraz zasad konkurencyjności w ramach pomocy technicznej.

Spotkanie, które odbywało się w dniach 13-14 czerwca pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucją zarządzającą, agencją płatniczą ARiMR oraz beneficjentami pomocy technicznej.

Tagged Under