W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Zamówień Publicznych, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Samorządów Województw.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy dotyczące pomocy technicznej PROW 2014-2020. Zaprezentowane zostało przygotowywane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy ono m.in. kwalifikowalności kosztów, trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej oraz zasad konkurencyjności w ramach pomocy technicznej.

Spotkanie, które odbywało się w dniach 13-14 czerwca pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucją zarządzającą, agencją płatniczą ARiMR oraz beneficjentami pomocy technicznej.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.