Rowerem przez zachodniopomorskie.

Drukuj
piątek, 19 luty 2016 Kategoria: Aktualności

Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. W rezultacie opracowano cztery główne trasy:

·         Trasa Nadmorska:

Długość przebiegu w wariancie preferowanym: 226,48 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 267,58 km

·         Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior):

Długość na przebiegu z Cedyni w wariancie preferowanym: 329,09 km

Długość na przebiegu łącznika ze Szczecina w wariancie preferowanym: 264,08 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 743,71 km

·         Trasa Bałtyk – Wałcz:

Długość na przebiegu z Kołobrzegu w wariancie preferowanym: 180,34 km

Długość na przebiegu z Mielna w wariancie preferowanym: 176,84 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 339,46 km

·         Trasa Myśla – Tywa – Odra – Zalew:

Długość przebiegu w wariancie preferowanym: 248,34 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 347,32 km

Trasa nr 2, tj. Pojezierna (Tysiąca Jezior) obejmuje swym zasięgiem gminy objęte LSR  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Trasy wyznaczane są na terenach o ciekawych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, co z pewnością wpłynie na wzrost popytu turystycznego oraz wydłużenie czasu pobytu w regionie, za czym idzie ograniczenie silnej sezonowości turystyki. Mamy nadzieję, że realizacja projektu zadowoli miłośników podróży rowerowych, którzy będą zarażać taką formą wypoczynku wszystkich wokół. Bo przecież sport to zdrowie!

Więcej na temat projektu przeczytacie Państwo tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (korytarze.jpg)Mapa.jpg[ ]1306 kB
Tagged Under