ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA  OFERT

Zadanie: Świadczenie usług pośrednika pracy w projekcie „Pojezierze w pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku.

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach:

Załączniki:
Pobierz plik (1. Zaproszenie do składania ofert-kadra_pośrednik pracy.doc)Zaproszenie do składania ofert[Plik .DOC (MS Word)]208 kB
Pobierz plik (2. Załacznik nr 1 - oferta cenowa.doc)Załącznik nr 1[Plik .DOC (MS Word)]170 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 2 - ośw. o speł.  warunków.doc)Załącznik nr 2[Plik .DOC (MS Word)]106 kB
Pobierz plik (4. Załącznik nr 3 - oświadczene o braku powiązan.doc)Załącznik nr 3[Plik .DOC (MS Word)]92 kB
Pobierz plik (5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 4[Plik .DOC (MS Word)]137 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.