W związku z wejściem w życie ustawy o „tarczy antykryzysowej” warto wiedzieć, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy i osoby na zleceniach mogą korzystać z pomocy finansowej jaką ta ustawa przewiduje. Poniżej szczegółowe informacje na ten temat. Poniżej kilka użytecznych informacji o tej pomocy:

Wnioski do tarczy do ZUS https://we.tl/t-RrnoHhhP6f

1) zwolnienie samozatrudnionych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

- do dnia 30 czerwca należy złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność musi być aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- przychód w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł
- przekazanie dokumentów rozliczeniowych – deklaracji do ZUS

2) Świadczenie postojowe dla samo zatrudnionych wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby:

- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15681 zł
- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego
- nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych\
- Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, nie posiadający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

3) Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych wykazanych na dzień 29 lutego 2020, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem uzyskania jest:

- do dnia 30 czerwca złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- złożenie dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów

4) Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Warunki:

- umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.
- suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
- jeżeli suma umów była wyższa niż 1299,99 zł to postojowe przysługuje w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia.
- brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę i jednocześnie zlecenie wyklucza możliwość uzyskania świadczenia)
- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł
- oświadczenie zleceniobiorcy, że nie podlega się społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów
- wniosek zleceniodawcy złożony do ZUS wraz z kopią umowy cywilnoprawnej

 

Biuro prawne Stowarzyszenia Lider Pojezierza
Michał Marciniak

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 661 066 600
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.