Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w przy al. 1 maja 6, 74-320 Barlinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie, nadruk i dostawę gadżetów reklamowych do rozdania z marką LGD, zgodnych z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Zamawiający wymaga, aby materiały były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania. Ewentualnie odstępstwa od parametrów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały oraz na wykonane nadruki.

Materiały należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego.

Na wszystkich materiałach należy umieścić wymagane oznaczenia (logotypy) zgodnie z aktualną Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020, dostępną na stronie internetowej www.wzp.pl oraz Systemem Identyfikacji Wizualizacji dla „Lidera Pojezierza”.

Konfekcjonowanie produktów – do ustalenia z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Pełna treść zapytania o cenę znajduje się w załączniku do pobrania: 

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22019052009070.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]505 kB
Pobierz plik (zapytanie-o-cene071519.pdf)ZAPYTANIE O CENĘ[Pełna treść zapytania]920 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.