Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.,
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 13.15.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego XXVI Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały nr XXVII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały nr XXVII/02/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXVII/03/2019 w sprawie odwołania niektórych członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 8. Podjęcie uchwały nr XXVII/04/2019 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 9. Podjęcie uchwały nr XXVII/05/2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 10. Sprawy różne:
 1. informacja podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – kamień milowy na dzień 31.12.2018r.;
 2. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Realizacja projektów innych niż PROW i PO Rybactwo i Morze.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”
Krzysztof Szabatowski

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.