Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza – 17.09. 2020 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Drukuj
wtorek, 01 wrzesień 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo , Jak wiecie, co roku w terminie czerwcowym zwoływaliśmy zebranie członków naszego stowarzyszenia w celu przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za ubiegły rok i udzielenia zarządowi absolutorium. W tym jednak roku sytuacja jest szczególna gdyż spowodowana sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Z powodu koronawirusa odwoływane były spotkania i imprezy, zamykane placówki i urzędy. Niby można już wychodzić z domu, niby świat wraca do normalności. Wszystko jest „niby”, gdyż czujemy, że coś się zmieniło. Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo. Świadomi istniejącej sytuacji epidemiologicznej postanowiliśmy o odłożeniu naszego zebrania na kolejne miesiące. 

Mamy taką możliwość zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) przedłużyło termin na złożenie obowiązkowego sprawozdania finansowego.

W świetle tego rozwiązania sprawozdawcze walne organizujemy w dniu 17 września 2020 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.  

Informujemy również, że sprawozdania z prac poszczególnych organów Stowarzyszenia są do wglądu w Biurze LGD Lider Pojezierza. 

Oprócz przedstawienia sprawozdania za 2019 rok i prośba o udzieleniu absolutorium zaproponujemy członkom WZC podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu zarządu (rezygnacja z prac zarządu 1 osoby), uzupełnienie składu Rady LGD.  

 

Serdecznie pozdrawiamy 
Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na XXIX WZC w dniu 17.09.2020_mm-1.docx)Zaproszenie na XXIX WZC w dniu 17.09.2020.mm[ ]122 kB