Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.09.2022 r.  rozpoczyna się przeprowadzka biura Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. W związku z powyższym  kontakt z pracownikami biura może być utrudniony.

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z nami poprzez telefony komórkowe:

  • Wiceprezes Urzędujący,  Nabory wniosków i Doradztwo: Ireneusz Kostka: 601 806 626
  • Specjalista ds. finansów: Katarzyna Węgierska: 663 405 360
  • Specjalista ds. funkcjonowania LGD: Justyna Mariańska: 691 466 626
  • Specjalista ds. obsługi Rady i projektów, Nabory wniosków i Doradztwo: Paulina Wolańska: 661 066 600
  • Pracownik ds. promocji: Paweł Marć: 502 022 886

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.