Namyślin "Nowy Młyn" to miejsce gdzie kolejny już raz przedstawiciele mieszkańców z obszaru LGD Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" spotkają się i przeanalizują dotychczasowe zrealizowane zadania tworzące nową perspektywę 2014-2020.

Zespół budujący LSR przeanalizuje i dopracuje zgodnie z programem założenia jakie narzuca nam procedura tworzenia strategii. Zespół czekają dwudniowe warsztaty (29.09.30.09.2015r.), gdzie praca w grupach oraz wiedza i doświadczenie prowadzących ekspertów wyciśnie z nich ostatnie soki wiedzy i kreatywności. Powodzenia. Program do pobrania poniżej. 

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.