Trwa konkurs grantowy, który ma za zadanie chronić i podnosić świadomość w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Pracownia Pozarządowa zapraszają na spotkania informacyjne promujące nowy fundusz grantowy „SPLOT Wartości”.

Najbliższe już 18 lipca (wtorek) w Wałczu, o godz. 16.30 - 18.00, w Klubie Seniora,  przy ul. Sądowej 9. Kolejne 19 lipca (środa) – w Kołobrzegu, o godz. 16.00 - 17.30, w sali konferencyjnej Centrum Spraw Społecznych, przy ul. Okopowej 15a.

19 lipca (środa) do Koszalina zaprasza Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2,  godz. 18.30.

Cykl zakończy spotkanie 20 lipca (czwartek) – w Stargardzie, w godz. 16.30 - 18.00, w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Szczecińskiej 17.

Organizatorzy zapraszają organizacje nie tylko z danego miasta, ale również z terenu województwa. Spotkania poprowadzi Patrycja Czawłytko, ekspertka ds. funduszu grantowego, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.