W dniach 20-21.05.2023 roku w Przelewicach odbył się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. To miejsce – po przejęciu przez samorząd województwa – stało się Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. To już druga edycja Festiwalu, podczas którego swoje stoiska przygotowują koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, w tym lokalne grupy działania Pomorza Zachodniego, prezentując tradycje i umiejętności kulinarne oraz rękodzieło artystyczne.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie przelewickiego parku dendrologiczny. W tym roku była tu także wystawa starych traktorów, motocykli i maszyn rolniczych. Festiwalowi goście, a zwłaszcza dzieci, zachwyceni byli przejażdżkami zabytkowymi powozami, licznymi zabawami, warsztatami i koncertami kapel ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz roślin ozdobnych i mini ZOO.

W pierwszym dniu imprezy rozstrzygnięto konkurs pn. „Sołtys Roku”. Bardzo cieszymy się z wyróżnienia w konkursie Pani Iwony Jeszke z Krzywnicy gmina Stara Dąbrowa. Gratulujemy Pani Sołtys.

Członkinie kół gospodyń wiejskich z Pomorza Zachodniego brały udział w Konkursie Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego. W kategorii danie główne I miejsce zajęło KGW w Linówku gmina Ińsko.

W tym samym dniu w Przelewicach Krzysztof Wiklak Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia podpisała m.in. umowę z Samorządem Województwa na realizację niżej wymienionych zadania: 

„Przestrzeń Aktywności Lokalnej (PAL)”. Projekt współpracy trzech LGD. Stworzenie miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji, rekreacji, promocji walorów turystycznych, w tym utworzenia:

  • przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową- Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na obszarze Partnera 1 – Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”;
  • miejsca do współpracy dla organizacji pozarządowych – „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej" (CWAL) na obszarze Partnera 2- Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego;
  • przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową – powstanie szlaku Dąbrusiów w Gminie Stara Dąbrowa oraz Info Kiosków i autorskich stacji naprawy rowerów w gminach członkowskich i na obszarze Partnera 3 – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Dzięki realizacji projektu pobudzona zostanie aktywność na kilku poziomach – społecznym, kulturalnym i turystycznym. Przestrzeń Aktywności Lokalnej wyjdzie naprzeciw potrzebom różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli) zamieszkujących obszar LGD Partnerów projektu współpracy oraz przyczyni się do promocji obszarów partnerskich LGD w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Wartość zadania – 2 397 700,00 zł, w tym Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: 739 912, 00 zł.

Pod naszym namiotem mieliśmy zaszczyt gościć Panią Mirelę Kisson z Jej produktem lokalnym, czyli szarlotka Malviny. Głównym składnikiem ciasta, to jabłka z przelewickiego sadu, przelewickie orzechy włoskie z XIX wieku i przelewicki miód. Nazwa ciasta nawiązuje też do najstarszej córki księcia Augusta Pruskiego, co ma podkreślać rys historyczny gdzie ma powstać miejsce działalności naszej wystawczyni.

Do zobaczenia na kolejnej edycji Festiwalu w Przelewicach!

 

Teks i Foto: LGD Stowarzyszenie ,,WIR”

 

 

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.