Aktualności

Szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania z Pomorza Zachodniego. W dniach 3-4 kwietnia 2023 roku w Siemczynie (gmina Czaplinek) odbyło się szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania (LGD) Pomorza Zachodniego. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Spotkanie otworzył Pan Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Odsłony: 13247

W dniu 22 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Bierzwnik została podpisana umowa na Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA, która odbędzie się podczas obchodów „3 Dni na Cysterskim Szlaku”.

Odsłony: 26795

W dniu 05 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzcińsko-Zdrój a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w ramach działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.

Odsłony: 23430

Odsłony: 23537


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.