Aktualności

Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii mogą uzyskać dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Odsłony: 19373

Zachodniopomorska wieś otwiera się na nową perspektywę. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro.

Odsłony: 20494

W miarę jak społeczeństwa stają się coraz bardziej świadome wpływu, jaki mają na środowisko, rośnie również potrzeba skutecznych rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. W ramach tego trendu rozwijają się nowoczesne technologie, które wspierają proces selekcji odpadów, zmniejszając ilość zanieczyszczeń i ułatwiając recykling. Wśród tych innowacji znajdują się urządzenia do selekcji butelek PET, puszek aluminiowych i butelek szklanych, które odgrywają kluczową rolę w poprawie efektywności recyklingu.

Odsłony: 6607

Odsłony: 21539


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.