Przedstawiamy Państwu film o Rewitalizacji Społecznej środowisk w małych miasteczkach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia - obszar województwa zachodniopomorskiego o niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” realizuje projekt pn. ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Większość przedsięwzięć została już ukończona i pokazała ogromną potrzebę integracji i aktywizację społeczną mieszkańców terenów objętych rewitalizacją. Film został zrealizowany przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Poniżej link do filmu.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.