Zakończenie przedsięwzięcia „Altana wolnostojąca - miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Pomienia”.

Drukuj
środa, 22 styczeń 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Recz Odsłony: 1873

W słoneczną sobotę 18.01.2020 r. mieszkańcy Pomienia (gmina Recz) spotkali się na boisku sportowym, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęło się wydarzenie animacyjne związane z zakończeniem przedsięwzięcia „Altana wolnostojąca - miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Pomienia”.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz członkowie Zarządu, Burmistrz Gminy Recz, pracownicy urzędu, radni gminy, Sołtys wsi Pomień, członkowie rady sołeckiej, lider i członkowie grupy inicjatywnej, wolontariusze i mieszkańcy wsi. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał lider grupy wraz z Prezesem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, który również podziękował za wielkie zaangażowanie uczestnikom Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Na zakończenie wydarzenia mieszkańcy wsi spędzili wspólne chwile przy ognisku, poczęstunku, gdzie wspominali koleje swoich działań przy realizacji przedsięwzięcia i snuli dalsze plany na przyszłość, które uatrakcyjniłyby tereny rewitalizacji gminy.       

GALERIA:          

Projekt 7.1  „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Tagged Under