Uroczyste zakończenie zadania grupy inicjatywnej mieszkańców wsi Przywodzie

Drukuj
wtorek, 21 styczeń 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Przelewice Odsłony: 2636

Przy pięknej, słonecznej pogodzie dnia 17.01.2020 r. w Przywodziu, odbyło się uroczyste zakończenie zadania grupy inicjatywnej mieszkańców wsi Przywodzie pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej  w Przywodziu”. Członkowie grupy inicjatywnej wraz z mieszkańcami  zaangażowali się bardzo w to przedsięwzięcie. Operatorem inicjatywy było Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów.

Na początku spotkania Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i Wójt Gminy Przelewice, podziękowali wszystkim tym, którzy brali udział w przygotowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny podziękowania skierowano do mieszkańców Sołectwa Przywodzia, w tym liderki grupy inicjatywnej, jej członków i wolontariuszy.

Przedsięwzięcie to nie tylko zintegrowało mieszkańców, ale także przyczyniło się do partnerskiej współpracy przy realizacji dalszych działań w ramach projektu  „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Podczas spotkania dla wszystkich uczestników zapewniono poczęstunek, co sprzyjało wspólnym rozmowom nad kolejnymi, ciekawymi inicjatywami na terenach rewitalizacji gminy.  

Galeria:

Tagged Under