10 lipca 2020 r.  o godzinie 15:00 w Chwarszczanach, gmina Boleszkowice byliśmy otwierać kolejną inicjatywę pn.   „Spotkajmy się, bawmy i edukujmy – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwarszczanach”. W ramach swojego projektu grupa inicjatywna zakupiła na wyposażenie świetlicy wiejskiej wiele sprzętów do kuchni ( kuchenka elektryczna, blender, mikser z misą,

maszynę do popcornu, maszyna do robienia waty cukrowej, toster, gofrownica, frytkownica warnik do wody, butle gazowe) a  do pomieszczenia świetlicy dla dzieci i młodzieży stół bilardowy, telewizor z anteną, konsolę do gry, sprzęt nagłośniający (dwie kolumny + mikrofon), piłki. Dla bezpieczeństwa lokalu zakupiono również i zainstalowano kamery zewnętrzne.

 Podziękowania od członka Zarządu  Stowarzyszenia „ Lider Pojezierza” za  pracę  przy realizacji projektu otrzymali Lider grupy z jego członkami, wolontariusze z Inicjatorem oraz Operator Lokalny z Gudzisza, Stowarzyszenie „ Nasz Gudzisz”. Uczestnicy projektu opowiedzieli o tym jak zaczynali swoją aktywność nad planowaniem i działaniem w celu realizacji przedsięwzięcia.

 Na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy. Pierwszą partię bilarda rozegrał Wójt Boleszkowic z liderem grupy inicjatywnej.  Zabawę z najmłodszymi prowadził animator.

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.