Zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kulinarne przygody drogą do integracji” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlewicach.

Drukuj
środa, 19 luty 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Boleszkowice Odsłony: 930

15.02.2020r. o godzinie 12:00 w Chlewicach gmina Boleszkowice miało miejsce wydarzenie animacyjne zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kulinarne przygody drogą do integracji” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlewicach.

Zadanie realizowane było przez grupę inicjatywną i wolontariuszy Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Mieszkańcy terenów rewitalizacji brali czynny i aktywny udział w spotkaniach z animatorami projektu, na których zaplanowali swoje zadania. Zdobywali wiedzę i doświadczenie podczas szkoleń wyjazdowych i miejscowych organizowanych przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Kolejna grupa inicjatywna zaplanowała postawienie grilla koło altany wolnostojącej na placu zabaw.

Miejsce te ma służyć integracji mieszkańców terenów rewitalizacji. Stowarzyszenie Lider Pojezierza realizuje zadania Projektu 7.1 na terenie rewitalizacji gmin: Boleszkowice, Trzcinsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Pełczyce, Recz , Choszczno i Przelewice.

Galeria:

                  
Tagged Under