29.09.2021 r., środa od godziny 10:00 w Parku Miejskim przy jeziorze – to już ostatnie zakończone zadania grup inicjatywnych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój Projektu „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw’. Do postawionej wcześniej siłowni zewnętrznej i betonowych grilli z ławo-stołami, parasolami dołączyły dwa nowe place zabaw:

„Zabawa w Tarzana”, gdzie zamontowano: zjazd linowy, czworobok linowy, drabinkę poziomą i „Wokół słychać radosny śpiew”, gdzie zamontowano: huśtawkę podwójną bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę, karuzele tarczową z siedziskami, bujak rybka, bujak konik, grę labirynt i przekładańca. Urządzenia przystosowane są do użytkowania również przez dzieci z niepełnosprawnością.  

Poprzez spotkania mieszkańców zostanie pogłębiona więź pomiędzy lokalną społecznością oraz stworzy się możliwość nawiązania relacji pomiędzy starszym, a młodszym pokoleniem.  Podziękowania od przedstawiciela Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Burmistrza Trzcińska-Zdrój Pana Bartłomieja Wróbla za zaangażowanie i pracę otrzymali liderzy i uczestnicy grup inicjatywnych oraz wolontariusze.

Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślał członek Zarządu Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza”, Pan Wiesław Sienkiewicz. Podsumowanie realizacji zadań uczestników Projektu uatrakcyjnił najmłodszym, licznie przybyłym, animator Loczek. Mieli oni również możliwość zabawy, zjeżdżania z dmuchanego zamku.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                  

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.