Dnia 20.12.2021r. tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ostatni raz pojawiliśmy się w Choszcznie na otwarciu zakończonej inicjatywy pt. „Strefa relaksu”. Inicjatywa polegała na stworzeniu miejsca spotkań, relaksu i aktywnego integrowania się.

W skład „strefy relaksu wchodzą następujące elementy : dwa stoły do gry w szachy z dwoma krzesłami z oparciem, osiem ławek parkowych oraz 9 koszy na śmieci.  Podziękowania od Wiceprezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pana Ireneusza Kostki oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Choszczno Pana Wojciecha Sierakowskiego za  pracę  przy realizacji projektu otrzymali Lider grupy inicjatywnej wraz z jego członkami, wolontariusze, pracownicy gminy Choszczno oraz Operator Lokalny – Klub Kobieta 2000 reprezentowany przez prezesa stowarzyszenia Panią Ewę Jabłońską. Po uroczystym otwarciu uczestnicy projektu i pozostali mieszkańcy miejscowości Choszczno przystąpili do wspólnego świętowania, wymiany zdań na różne tematy przy słodkim poczęstunku i ciepłych napojach.

To była już ostatnia zrealizowana inicjatywa z projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.