"Zaczarowany zakątek"- miejsce integracji w Parku Miejskim w Reczu

Drukuj
wtorek, 14 grudzień 2021 Michał Kasprzak Kategoria: Animacja Odsłony: 794

Dnia 13.12.2021 r. o godzinie 10:00 w Reczu została otwarta ukończona inicjatywa pt. „Zaczarowany zakątek"- miejsce integracji w Parku Miejskim w Reczu. Celem zadania było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Recz.

Przedsięwzięcie wymagało: wyrównania terenu, demontażu elementów okalających starą fontannę, zamontowania półokrągłych, drewnianych ławeczek, pergoli, postawienia drewnianych donic  i zamontowania tablicy pamiątkowej. Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział w przygotowaniu i zagospodarowaniu tej przestrzeni. To już ostatnia inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w Reczu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne projekty.

 

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

 

Tagged Under