Dnia 27.09.2021r. kolejny raz dotarliśmy do Choszczna na otwarcie zakończonej inicjatywy pt. „Strefa aktywna”. Zadanie polegało na stworzeniu miejsca do wspólnego integrowania się. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego, dwa stojaki na rowery, dwie ławki oraz dwa kosze.

Podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pana Krzysztofa Wiklaka oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Choszczno Pana Wojciecha Sierakowskiego za  pracę  przy realizacji projektu otrzymali: Lider grupy Pani Sylwia Ostrowska-Dudczyk, członkowie grupy inicjatywnej, wolontariusze, pracownicy gminy Choszczno oraz Operator Lokalny – Klub Kobieta 2000 reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia Panią Ewę Jabłońską. Po uroczystym otwarciu uczestnicy projektu i pozostali mieszkańcy miejscowości Choszczno przystąpili do wspólnego świętowania. Czas dla najmłodszym umilały zabawy z animatorem „Loczkiem”.

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.