Dnia 26.06.2021r. zawitaliśmy do Płońska (Gmina Przelewice) aby uczestniczyć w otwarciu zakończonej inicjatywy pn. „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji” – doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. Na uroczystym otwarciu mieliśmy zaszczyt gościć Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, Wicestarostę Powiatu Pyrzyckiego Ewę Gąsiorowską-Nawój, Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka.

Po uroczystym przecięciu wstęgi Lider wraz z grupą inicjatywną oraz wolontariusze otrzymali podziękowania za udział w realizacji inicjatywy, które przekazał Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka. Po części oficjalnej uczestnicy projektu i pozostali mieszkańcy miejscowości Płońsko przystąpili do wspólnego świętowania. Czas dla najmłodszym umilały zabawy z animatorem „Biedronką”. W tej miejscowości pozostała do realizacji jeszcze jedna inicjatywa. 

Galeria

 Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.