23 czerwca 2021 r. w Lipianach miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli urzędów marszałkowskich zajmujących się tematyką rewitalizacji (Zespół ds. rewitalizacji), przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nasi goście w Lipianach mogli zapoznać się z wykonanymi inicjatywami, które realizowane są w ramach projektu 7.1  pn. ,,Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw”:

  • Place zabaw: ,,Uczniak” i ,,Przedszkolak”;
  • ,,Zatrzymaj chwile…”- napis przestrzenny Lipiany z elementem dekoracyjnym.

Podczas spaceru po mieście, rolę przewodników pełnili: Pan Marin Hippmann (Operator Lokalny i Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach) oraz nieoceniony w swych opowieściach Pan Jerzy Kukiel.

Oprócz odwiedzenia zrealizowanych inicjatyw, mogliśmy też odwiedzić piękne wnętrza Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach, Studzienkę i Skwer Piwowarów oraz pozostałości murów obronnych.

Wymienione inicjatywy zmobilizowały mieszkańców Lipian (poprzez stworzenie grup inicjatywnych i wolontariuszy), do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i polepszenia warunków dla wypoczynku dzieci (place zabaw) oraz wzbogacenie wizerunku miasta (poprzez wykonanie napisu, który wzbudził już wśród mieszkańców pozytywny oddźwięk). Operatorem lokalnym ww. inicjatyw jest Pan Marcin Hippmann, któremu chcielibyśmy serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie w realizacji inicjatyw i przygotowanie spotkania w Lipianach dla uczestników wizyty studyjnej.

Dziękujemy serdecznie organizatorom spotkania, czyli:

Panu Burmistrzowi Lipian: Bartłomiejowi Królikowskiemu, Pani Wiceburmistrz Lipian: Anna Hackiewicz – Gębska, Przewodniczącej Rady: Marta Ciszewska, Pani Kierownik referatu Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości: Małgorzata Kuczyńska, pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, ale przede wszystkim dla uczestnikom grup inicjatywnych i wolontariuszom.

Bez Was te inicjatywy by nie powstały!

Galeria:

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.