Zakończona została inicjatywa grupy inicjatywnej z Płońska, gmina Przelewice „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji” – doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .W ty roku mieszkańcy Płońska wyremontowali dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, której od lat nie mają w swojej miejscowości. Jedno z nich to kuchnia, którą doposażyć postanowiła grupa inicjatywna i wolontariusze Projektu.

Zaplanowali , zakupili i zamontowali między innymi: lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, zlew, okap, meble kuchenne, stoły, krzesła, warnik do wody , naczynia, garnki i wiele innych akcesoriów niezbędnych do przygotowania i podania poczęstunku. Od teraz mieszkańcy będą mieli możliwość organizowania różnego rodzaju okolicznościowych spotkań, warsztatów w estetycznym pomieszczeniu, przy eleganckich stołach i zastawie.

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.