Dzieje się, dzieje… Grupa inicjatywna z Płońska, gmina Przelewice, realizuje swoje przedsięwzięcie w ramach Inicjatywy pt.: „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji”. Celem zadania jest doposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt np. lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, warnik, meble kuchenne, stoły, naczynia, garnki. Dzięki temu, wieś zyska miejsce spotkań mieszkańców i możliwość organizacji różnego rodzaju warsztatów, szkoleń dla różnych grup wiekowych.

14.10.2020 r w Pomieniu, gmina Recz rozpoczyna się montaż urządzeń na Plac Zabaw: kółko i krzyżyk ,sześciokąt wielofunkcyjny, piaskownica sześciokątna, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka ważka. Jest to rezultat zaangażowania i pracy grupy inicjatywnej, uczestników Projektu z Pomienia – zadania ”Zabawa i edukacja to dobra integracja”.

Wszystkim uczestnikom Projektu, członkom grup inicjatywnych i wolontariuszom gratulujemy pomysłów i zaangażowania dla dobra swoich społeczności.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                  

 

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.