Informacje

W dniu 08 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne z cyklu szkolenie zawodowe w ramach projektu "Pojezierze w pracy". Działanie dotyczy kursu "Opiekun osoby starszej ze znajomością języka obcego". Podczas szkolenia uczestnicy projektu zdobywają umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi stałej opieki pielęgnacyjnej, oraz medycznej. Po ukończonym kursie uczestnicy będą mogli poszukiwać pracy w kraju, jak i za granicą ze względu na profil szkolenia w zakresie znajomości języka obcego.

Odsłony: 1631

Ruszyły kursy i staże w ramach projektu „Pojezierze w pracy”. Projekt skierowany jest dla 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym) trwale bezrobotnych w wieku 30+ zamieszkałych na terenie 6 gmin, tj.: Recza, Choszczna, Krzęcina, Bierzwnika, Pełczyc i Lipian.

Odsłony: 1635


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.