Informuję, że zakończył się próbny nabór wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. wpłynęło łącznie 28 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

1. Operacje polegające na wsparciu przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – sektor społeczny i gospodarczy:

 • limit dostępnych środków – 2 000 000,00 zł;
 • liczba złożonych wniosków – 10 szt.;
 • kwota wnioskowana – 2 038 439,00 zł;
 • wartość operacji ogółem – 4 390 046,00 zł.

2. Operacje polegające na zrównoważonym rozwoju opartym na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności – sektor gospodarczy i społeczny:

 • limit dostępnych środków – 2 000 000,00 zł;
 • liczba złożonych wniosków  – 11 szt.;
 • kwota wnioskowana – 1 196 795,75 zł;
 • wartość operacji ogółem  – 1 797 528,87 zł.

3. Operacje polegające na projektach grantowych „Pomostem do wodniackiej pasji” – sektor społeczny:

 • limit dostępnych środków    – 300 000,00 zł;
 • liczba złożonych wniosków    – 7 szt.;
 • kwota wnioskowana    – 300 000,00,11 zł;
 • wartość operacji ogółem    – 360 000,00 zł.

4. Projekt własny „Promocja działań Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – nie złożono żadnego wniosku.

Leopold Ochalik
spec. ds. obsługi Rady i projektów

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.