Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów próbnym naborem w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, na operacje polegające na:

  • wsparciu przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – wsparcie z programu PROW;
  • zrównoważonym rozwoju opartym na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności – wsparcie z programu PROW;
  • projektach grantowych „Pomostem do wodniackiej pasji” – wsparcie z programu PROW;
  • projektach własnych „Promocja działań Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – wsparcie
    z programu PROW

uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy został przedłużony do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 13.00.

Miejsce i tryb składania wniosków pozostaje bez zmian.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.