Nabór Nr 1/2018/NITRK

Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski zostały  przekazane do Samorządu Województwa w dniu 28.06.2018 r.

Odsłony: 2757

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", informuje o posiedzeniu Rady LGD, zwołanym na 22. czerwca 2018 r., na godz. 13:00.
Celem posiedzenia jest ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- nabór Nr 1/2018/NITRK
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego- nabór próbny Nr 1
Załączniki:
Pobierz plik (Porzadek-posiedzenia-Rady_LGD22062018.docx)Porządek posiedzenia Rady LGD w dniu 22.06.2018 r.[Plik .DOCX (MS Word)]116 kB
Odsłony: 2042

REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2018/NITRK

ZAKRES: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony: 2308

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odsłony: 4636


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.