Aktualności

10 czerwca 2024 r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Gminie Pełczyce. Spotkanie odbyło się PCRiT ,,Pełczanka” w Pełczycach i dotyczyło przede wszystkim ogólnych zasad udzielania wsparcia w ramach Programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER) oraz Zasad przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 PS WPR.

Odsłony: 5762

Termin: 12.06.2024 r. (środa), godzina 15:00-18:00. Miejsce: Spotkanie odbędzie się 12.06.2024 r. w Choszcznie, w Choszczeńskim Domu Kultury (ChDK), ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno w godzinach 15:00-18:00.

Odsłony: 9372

Spotkanie w Gminie Boleszkowice w dniu 11.06.2024 r. Termin: 11.06.2024 r. (wtorek), godzina 09:00-12:00

Odsłony: 7862

Zapraszamy na ,,Spotkanie w Gminie Pełczyce”. Termin: 10.06.2024 r. (poniedziałek), godzina 15:00-18:00

Odsłony: 6933


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.