Już w najbliższy poniedziałek tj. 13 lipca 2015 roku o godz. 16.30 w Międzyzdrojach odbędzie się spotkanie informacyjno-animacyjne na temat projektu MIKRODOTACJE – Małe Inicjatywy Lokalne z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą otrzymać mikrodotację do 5000 zł na inicjatywę oddolną lub własny rozwój (dot. młodych organizacji).

 

Spotkanie w Międzyzdrojach rozpocznie się o godz. 16.30 w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Gryfa Pomorskiego 78a.

O mikrodotacje do 5000 zł mogą ubiegać się:

1. Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, które:

1) posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;

2) zostały wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

3) kwoty przychodów za ostatnie 12 miesięcy nie może przekraczać 25 tys. zł.

Mogą się one ubiegać się o:

-   przyznanie dotacji na swój rozwój,

-   przyznanie dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera  zgodna z jej statutowym obszarem działania.

2. Grupy nieformalne, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2015 roku.

Spotkanie organizowane jest przy udziale Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia "Rodzina" i Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas spotkania dowiecie się Państwo co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o wsparcie finansowe. Przeanalizujemy również wzór wniosku o dofinansowane, regulamin konkursu oraz odpowiemy na Państwa pytania.

Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać do 11 lipca 2015 r. do godz. 15:00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na spotkaniu jest ograniczona liczba miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Projekt realizowany jest przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH. Patronat nad projektem objął Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. 

Więcej informacji na: www.mikrodotacje-MIL.karrsa.pl

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.