4/2022/TILiA

Informujemy, iż dnia 16 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na której rozpatrzono 1 złożony wniosek w zakresie: Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA jako cykl działań  wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD (PROW 2014-2020). Limit środków w naborze wniosków wyniósł  12.898,77 € / 51.595,08 zł  PLN  *po kursie 4 PLN/EUR. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen.

Odsłony: 16

W imieniu Przewodniczącej Rady LGD zgodnie z § 11 Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zwołuję posiedzenie Rady  LGD na dzień 16 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, zwołane w celu oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków nr 4/2022/TILiA w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. (porządek posiedzenia w załączeniu). 

Załączniki:
Pobierz plik (Porządek posiedzenia (2).docx)Porządek posiedzenia[ ]99 kB
Odsłony: 70

REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2022/TILiA
ZAKRES: Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA jako cykl działań  wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odsłony: 49

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o możliwości składania wniosków w naborze 4/2022/TILiA o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odsłony: 493


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.