Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  zaprasza na szkolenia: „Włącz myślenie projektowe” - dla szczecińskich organizacji oraz „Trudna sztuka animacji” - dla członków Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Jeszcze dzisiaj tj. 30 kwietnia br. można złożyć wniosek w ramach konkursu dla NGO na projekty dla Polonii i Polaków za granicą. Szczegóły konkursu na stroniewww.odraniemen.org Konkurs organizowany jest w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”  przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Trwa otwarty konkurs na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-2 Termin składania ofert to 5 maja br.

20 kwietnia 2015 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Poradni Obywatelskiej, która powstała z inicjatywy dwóch szczecińskich organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” oraz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju, edukacji i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Educare”. Dzięki temu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą bezpłatnie skorzystać z fachowej pomocy. Szczegóły na http://www.synergia.szczecin.pl/poradnia-obywatelska

Wyniki FIO 2015, według informacji płynących z różnych źródeł, zdobytych mniej lub bardziej oficjalnymi kanałami, mają być "najpóźniej to końca dnia dzisiejszego". Trzymamy kciuki aby Pomorze Zachodnie wzbogaciło się o kolejne obywatelskie projekty.

Załączniki:
Pobierz plik (Szkolenie ZFP trudna sztuka animacji.pdf)Szkolenie ZFP trudna sztuka animacji[(*dokument PDF)]46 kB
Pobierz plik (SzkolenieMyslenie.pdf)Szkolenie WŁĄCZ MYŚLENIE[(*dokument PDF)]74 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.