Z nowoczesnych technik pozyskiwania energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, będą również korzystali mieszkańcy Trzcińska-Zdroju. W środę, 15 kwietnia, gmina zawarła umowę na montaż lamp fotowoltaicznych. Dokument w Szczecinie podpisali wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz burmistrz Zbigniew Kitlas.

Już w czerwcu ulice Kasztanowa i  Wiosenna w Trzcińsku-Zdroju będą oświetlane lampami fotowoltaicznymi. Gmina na realizację inwestycji pozyskała dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 69 tys. zł. Koszt całkowity inwestycji to 111,9 tys. zł.

– Trzcińsko-Zdrój jest kolejną gminą z Pomorza Zachodniego, która będzie wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy  bezpieczeństwa mieszkańców – mówił po podpisaniu umowy wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Środki na inwestycję pochodzą z ostatniej puli pieniędzy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W marcu i kwietniu na podobne zadania dofinasowanie otrzymały gminy Resko, Stara Dąbrowa, Stepnica, Gryfice i Suchań.

Umowa została zawarta w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.


ze żródeł www.wzp.prow.pl

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.